نایب رئیس انجمن ساواته(بوكس فرانسوی) ایران: 

ده ها سند معتبر از  پیشینۀ پنجاه سالۀ ساواته در ایران موجود است.

حاج مصطفي زاكاني نائب رئيس انجمن ساواته ايران در گفت و گو با روابط عمومي انجمن اظهار داشت: فعاليت هاي ساواته كشور در قالب انجمن ساواته ايران به طور روزمره پي گيري شده و مطابق با برنامه پيش مي رويم. يكي از مشكلات ما در گسترش اين ورزش بحث مالي است. هر چند رياست انجمن به واسطه رايزني با  اتحاديه كمك هايي را جذب مي كند، ولي اين ها كافي نيستند.

 پيشكسوت ساواته ايران افزود: براي اين كه اين ورزش دوباره به ركود چند سال پيش برنخورد و تازه متولدين غيرمتخصص ادعاهاي كذب نكنند، بايد سرمايه گذاري بيش تري روي اين ورزش صورت گيرد.

 عضو شوراي فني سبك هاي اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمي در مورد اين كه عده اي از عنوان انجمن ساواته سوء استفاده مي كنند گفت: وقتي خود را بنيان گذار ساواته در ايران مي دانند! عنوان انجمن را هم خوب جعل مي كنند. مهم عنوان انجمن ساواته است. با هر پسوند و پيشوندي استفاده از نام انجمن ساواته توسط غير، جرم محسوب مي شود. الان هم مدارك زيادي از ارتكاب اين جرم را در اختيار داريم؛ من به سهم خودم به انجمن و اتحاديه چند بار گزارش كتبی كرده ام. تصميم با آن ها است.

شاگرد مستقيم دكتر كامران در رابطه با انتشار مطالب و تصاوير  كتاب كاراته، ساواته و جودو، نخستين كتاب ساواته در ايران افزود: ده ها سند معتبر و غيرقابل انكار راجع به راه اندازي و فعاليت سازمان يافته ساواته در پنجاه سال پيش و سال هاي قبل از انقلاب در تصاوير و مجلات آن زمان موجود است. اين كتاب هم اثر ارزشمندي است كه برادران معظمي از اساتيد بزرگ و برجسته ساواته ايران، چهل و پنج سال پيش نوشته اند و براي روشن شدن ذهن جوانان و نوجوانان و رسوا شدن كذابين، سند بسيار معتبر و حائز اهميتي است.